Почетна Ученички парламент 08.04.1011

08.04.1011

 

Седница УП одржана је 08.04.2011.године.

Присуствовало је 29 представника 03 до 36 чиме је кворум био испуњен.

За седницу је предложен следећи дневни ред :

 

  1. Усвајање записника прошле седнице УП
  2. Менза
  3. Жалбе за родитељски динар
  4. Хигијена у школи

 

Прва тачка дневног реда – прочитан је записник са претходне седнице и једногласно је усвојен.

Друга тачка – Захтева се од директора школе да заједно са директором медицинске школе распишу тендер за нове закупце мензе,због превеликих цена ,поред неколико упозорења.Друга тачка је једногласно усвојена.

Трећа тачка – комисија УП Хемијско-технолошке школе у саставу Лазар Станковић 3/2 као председник УП ,Тања Војиновић 1/2 и Стефан Анђелковић 2/2 као чланови имају задатак да провере стање на рачуну где се уплаћује родитељски динар и да траже од стране директора и секретара школе да им дају на увид где су до сада утрошена средства од родитељског динара.

Предлог за потрошњу дела средстава родитељског динара : бравице за ормаре , чесме по учионицама , свлачионицама и врата на учионицама . Такође је једногласно усвојена и трећа тачка дневног реда.

Четврта тачка – чланови УП су предложили да се хигијена у школи побољша и да се редовно поставља сапун у учионицама и WC-има . Ученици нису имали примедбе па је предлог једногласно усвојен.