Почетна Колектив

Колектив

Број запослених у ХТШ –у утврђује се годишњим планом рада,а ближе је дефинисан правилником о организацији рада и систематизацији радних места у ХТШ-у :


Небојша Станковић – директор школе

Љиљана Јовановић – секретар школе

Мирјана Васиљевић – шеф рачуноводства

Зоран Арменски – административни радник

Данијела Стошић - Ђендић – школски педагог

Викторија Крстић – библиотекар

Љиљана Младеновић – проф. српског језика и књижевности

Сузана Николић – проф. српског језика и књижевноти

Слађана Ђорђевић – проф. српског језика и књижевности

Ивана Спасић – проф. енглеског језика

Мирјана Јовић – проф. енглеског језика

Елизабета Тирнанић – проф. француског језика

Мирјана Крстић - проф. руског језика

Биљана Илић – проф. историје

Сузана Алар - проф. музичке уметности

Мирјана Станојковић – проф. физичког васпитања

Миролав Арсић – проф. физичког васпитања

Мирољуб Илић – проф. математике

Игор Георгијев проф. математике

Јелена Николић Величковић проф. математике

Славица Димчић – проф. рачунарства и информатике

Ивана Стаменковић - проф. физике

Стефана Манић - проф. физике

Дејан Димитријевић - проф. физике

Драган Станковић – проф. географије

Иван Костић – проф. географије

Драгутин Пешић – проф. географије

Светлана Николић – проф. биологије

Игор Алексић – проф. биологије и верске наставе

Оливера Николић – проф. филозофије

Јелена Алексић – проф. социологије

Габријела Славковић Крстић – проф. социологије

Стеван Милошевић - проф. верске наставе

Константин Јовановић - проф. верске наставе

Јелена Станојковић – проф. грађанског васпитања

Милена Станојковић – проф. организације производње

Јелена Здравковић – проф. цртања и сликања

Мр Сузана Перошевић – проф. стручних предмета из хемије, координатор

Маја Митић – проф . стручних предмета из хемије

Мр Синиша Китановић – проф. стручних предмета из хемије

Мирослав Јанковић – проф. стручних предмета из хемије, координатор

Татјана Милић – проф. стручних предмета из хемије

Сунчица Станојевић – проф. стручних предмета из хемије

Данијела Војводић – проф. стручних предмета из хемије

Иванка Митић – проф. стручних предмета из хемије

Сузана Николић – проф. стручних предмета из хемије

Бранкица Трајковић– проф. стручних предмета из хемије

Слађана Мирковић – проф. стручних предмета из хемије

Иван Стевановић - проф. стручних предмета из хемије

Данило Цветковић – наставник практичне наставе из графичарства

Горан Станковић – проф. стручних предмета из графичарства

Јасмина Пешић - Стошић – проф. практичне наставе из графичарства

Срђан Јовановић проф. стручних предмета из графичарства

Светлана Васић – проф. стручних предмета из обраде дрвета

Михаило Петровић - проф. практичне наставе из обраде дрвета

Тања Живковић – проф. стручних предмета из текстилства

Бранислава Младеновић – проф. стручних предмета из текстилства

Верица Георгијева – проф. стручних премета из текстилства

Биљана Раденковић – проф. стручних предмета из текстилства

Мр. Новица Ђорђевић – проф. стручних предмета из текстилства

Марина Миленковић – проф. стручних предмета из текстилства

Весна Петровић – помоћни натсавник из текстилства

Анђела Арсић – помоћни натсавник из текстилства

Станко Петковић – радник на одржавању

Миле Анђелковић – помоћни радник

Слободан Анђелковић – помоћни радник

Војислав Анђелковић – помоћни радник

Љиљана Станковић – помоћни радник

Сунчица Стојановић – помоћни радник

Драгослава Тaсић – помоћни радник

Бисерка Костић – помоћни радник