Почетна Актуелно Семинари

Семинари

12.03.2019. год. одржана је једнодневна обука за ученике и наставнике у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања и обука у Републици Србији – подршка социјалном укључивању рањивих група“. Томе је предходио семинар у Нишу 07. и 08.12.2018. год. који су похађале педагог школе Данијела Стошић Ђендић и професор стручних предмета из текстилства Биљана Раденковић на тему „Смањење раног напуштања школовања – инклузија осетљивих група“ и две радионице са ученицима одржане 10.12.2018. год. и 30.01.2019. год. у Хемијско-технолошкој школи у Врању.

________________________________________________________________________________________________

Од 27.-29.11.2018. год. у Београду је одржан семинар "Менаџмент-управљање квалитетом". Семинару су присуствовали мр Новица Ђорђевић и Небојша Станковић.

__________________________________________________________________________________

Подршка ученицима избеглицама и мигрантима на територији Републике Србије 29.-30.08.2017. год.

Циљ семинара је пружање подршке ученицима мигрантима (ако похађају наше школе)

Семинар је обухватио:

-програм адаптације

-укључивање ученика у ваннаставне активности

-вођење евиденције и педагошке документације.

Обавеза школе је да на нивоу програма за ИОП процени њихов ниво знања (већина деце зна енглески, мањи број српски) и да их упути у одређени разред. Акценат се даје часовима српског језика и предметима за које показују интересовање. За конкретну помоћ (фарси језик) ангажује се преводилац из организације „Индиго“ из Ниша.

 

28. и 29.октобра 2017. год. на Филозофском факултету у Нишу Одржан је семинар на тему „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ – програм подршке за укључивање у образовање деце миграната, избеглица и тражилаца азила, под покровитељством UNICEF-a, SDC, GSIMPNTR. Полазници семинара су били наставници, учитељи и стручни сарадници углавном из Врања, Бујановца и Прешева. Семинар у трајању од 16 сати из наше школе су похађале мр. Сузана Перошевић и Маја Митић.

 

________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2017. године у Београду је одржан семинар „Примена мотивационих техника“ као подршка дуалном образовању.

Предавач Светлана Алексић, ауторка и координаторка програма из Крушевца.

Теме:

-нова схватања мотивације

-примена мотивационих тгехника

-формативно оцењивање-још једна отивациона техника

-праћење и вредновање ефеката мотивационих техника.

Покровитељ семинара немачка невладина организација „ГИЗ“ која даје подршку нашем дуалном образовању по угледу нанемачки систем дуалногобразовања. Наведена организација ће до краја календарске године поклонити свакој школи у систему дуалног образовања у Србији по једну „паметну“ таблу и електронски микроскоп, а до краја фебруара још 11 компјутера, а све у вредности од 5000 еура.

Из Хемијско-технолошке школе овај семинар је похађао мр. Новица Ђорђевић проф. стручних предмета из текстилства.

_________________________________________________________________________________

7. марта у Београду одржана је годишња радионица пројекта немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“.

Циљ:

-информисање и подршка младима из осетљивих група да се укључе у средње стручно образовање у кључујући и профиле са елементима дуалног образовања (директни циљ)

-побољшање шанси за запошљавање младих из осетљивих група (индиректни циљ).

Циљне групе:

-ученици/це ромске националне мањине из завршних разреда основне школе и њихови родитељи/старатељи

-ученици/це ромске националне мањине у СС школама у пројекту

-ученици/це са сметњама у развоју

-директори и наставници школа у пројекту

-представници ромске заједнице на локалу у изабраним општинама.

У оквиру радионице говорили су:

-Габријела Грујић – помоћница министра у МПНТР

-Мирјана Ковачевић – руководилац центра за едукацију и дуално образовање ПКС

-Иван Стојановић – ГИЗ ВЕТ, виши пројектни менаџер

-Марија Костић – ГИЗ ВЕТ, менаџер пројекта

-Ан-Катрин Хентшел – ГИЗ вођа пројекта.

Из наше школе у радионици је учествовао мр. Новица Ђорђевић, професор стручних предмета из области текстилства.

__________________________________________________________________________________