Почетна Ученички парламент 21.10.2011

21.10.2011

 

У току школске 2010 / 2011 године одржане су 4 седнице Ученичког парламента.


На првој седници УП тачке дневног реда су биле:

 

 • Упозоравање са планом и програмом УП – прва тачка дневног реда је једногласно усвојена без икакве примедбе;
 • Сајт школе – под другом тачком се причало о изради и садржају сајта;
 • Питања и предлози – под трећом тачком чланови УП су изнели да се смање цене у мензи како би се смањило кашњење на часовима.


На другој седници УП тачке дневног реда су биле:

 • Усвајање записника прошле седнице УП – који је једногласно усвојен;
 • Усвајање кодекса понашања у школи – Председник УП је прочитао и упознао чланове УП са кодексом понашања у школи ккоје је такође једногласно усвојен;
 • Питања и предлози – чланови УП су предложили да се велики одмор продужи са 15 на 20 минута.


 

На трећој седници УП тачке дневног реда су биле :

 

 • Усвајање записника прошле седнице УП који је једногласно усвојен без икакве примедбе;
 • Хуманитарна акција – прецедник УП упознао је чланове парламента са потребом организовања помоћи ученицима слабијег финансијског стања, такође је ова тачка дневног реда једногласно усвојена;
 • Питања и предлози – Миљана Спасов ученица 2/1 је упознала УП са инцидентом који се догодио између професора Верице Алексић и Драгане Јањић. Председник УП је упознао чланове УП са дописом којим се професорка Верица Алексић обратила УП. У дискусији је констатовао да овакве појаве ремете углед школе и да се као такви не требају понављати.
 • Овакав инцидент осуђујемо и тражимо да се сваки вид неспоразума решава мирним начином. Чланови УП једногласно сложили без икаквих примедби.


 

На четвртој седници УП тачке дневног реда су:

 

 • Усвајање записника прошле седнице УП – који је једногласно усвојен;
 • Менза – УП је захтевао од директора школе да заједно са директором медицинске школе распишу тендер за нове закупце мензе, због превеликих цена, поред неколико упозорења;
 • Друга тачка је једногласно усвојена.
 • Жалбе за родитељски динар – УП је оформио комисију која је проверила стање на рачуну где се уплаћује родитељски динар где су до сада утрошена сретства од родитељског динар;
 • Хигијена у школи – чланови УП су предложили да се хигијена у школи побољша што је једногласно усвојено.


 

У Врању 21. 10.2011.